Doelen Walkabout Wandeling – voor leidinggevenden

Deelnemers:

• kunnen makkelijker bewegen tussen ‘daring’ en ‘caring’. 

• zijn zich bewust geworden van hun handelen en welzijn in de afgelopen periode en hoe het nu fysiek, mentaal en emotioneel met hen gaat;

• hebben elkaar echt gezien en gesproken en ervaren de waarde van elkaar ontmoeten;

• voelen zich gestimuleerd en geïnspireerd om op een positieve manier de draad op te pakken en goed voor zichzelf te gaan zorgen.

Doelen Walkabout Verdieping – voor toekomstige secure base leiders

De inhoud hiervan volgt binnenkort.

Doelen Walkabout Wandeling en bijeenkomst – voor het team

• dezelfde opbrengsten als hiervoor zijn benoemd bij het aanbod voor de leidinggevenden;

• medewerkers voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd;

• meer verbinding in het team onderling en tussen medewerkers en leidinggevende.