Geen begeleidingstraject is hetzelfde. De diagnose maakt duidelijk wat er te doen is. Mogelijke thema’s:

• Missie, visie- en doelbepaling

• Verhelderen rollen, taken en verantwoordelijkheden

• Bouwen aan vertrouwen

Inzicht in teamsamenstelling, voorkeuren, kwaliteiten

• Verbeteren teaminteractie: communicatie en onderlinge omgang

• Multidisciplinair samenwerken

• Verbeteren samenwerkingscultuur

• Omgaan met verandering

• Omgaan met stress en vergroten veerkracht

• Vergroten van initiatief en daadkracht van de leden

• Het verbeteren van de zichtbaarheid in de organisatie