Als teammanager sta je dicht bij je team. Je bent niet alleen leidinggevende, maar werkt vaak ook nog mee in het team. Jouw uitdaging is om:

• positie in te nemen en persoonlijk leiderschap te tonen naar je team en je eigen leidinggevende;

• basisvaardigheden en instrumenten voor leidinggevenden adequaat in te zetten;

• om te gaan met weerstand en mogelijke conflicten op een constructieve wijze op te lossen;

• sparringpartner te zijn voor je leidinggevende, eventuele collega teammanagers en andere stakeholders;

• de professionele ontwikkeling van individuele medewerkers naar het gewenste niveau te faciliteren op een manier die past bij hun bekwaamheid en motivatie;

• de teameffectiviteit zo groot mogelijk te maken.

In deze leergang is er aandacht voor leidinggeven aan jezelf, aan individuele medewerkers en het team als geheel.

Ralph Nader:

“De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.”