Intervisie is een gestructureerd gesprek tussen professionals die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied, in dezelfde functie of deelnemen aan hetzelfde ontwikkeltraject. Zij bespreken met elkaar, aan de hand van een vaste gespreksstructuur,  persoons- en functiegebonden dilemma’s, vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Een persoonlijke en leerzame vorm van deskundigheidsbevordering. Het is verrijkend om in een kleine groep van collega’s op deze intensieve manier te leren. Intervisie biedt een verdiepend inzicht in jezelf, in het ingebrachte vraagstuk en draagt bij aan de kwaliteit van je werk.

Een intervisiegesprek vindt plaats onder begeleiding van een (externe) gespreksleider, zodat de deelnemers zich kunnen concentreren op de inhoud van het gesprek, elkaar en hun eigen inbreng. Er zijn diverse gespreksmethodieken mogelijk.

Ik heb veel ervaring met de begeleiding van intervisie binnen diverse sectoren met professionals op verschillende ervaringsniveaus. Je kunt mij:

• Inschakelen als gespreksleider van een intervisiebijeenkomst

• Vragen een intervisietraining te geven

• Verzoeken om gespreksleiders van intervisiebijeenkomsten op te leiden