Leiderschapscoaching

Als coach en sparringpartner kan ik ofwel op incidentele basis ofwel een wat langere tijd gesprekken met je voeren. Wanneer we op incidentele basis afspreken, ben ik vooral je sparringpartner en bespreken we de vragen die op dat moment actueel voor je zijn. Wanneer je een vraag hebt die wat langere tijd aandacht vraagt, kunnen we in een reeks van gesprekken aan de slag gaan. In dat geval is sprake van een coachingstraject.

Competentiecoaching

Onder competenties verstaan we kennis, kunde en houding. Als coach sta ik vooral met je stil bij de vaardigheids- en houdingsaspecten in je werk. We onderzoeken samen wat nodig is om in je werk succesvol te zijn en te blijven. Vervolgens stellen we vast welke competenties je wilt versterken. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van jouw beïnvloedingsvaardigheden. Door concrete situaties uit je dagelijks werk te bespreken en praktische oefeningen te doen, maak je snel stappen om zaken op een andere manier te gaan doen.

Coaching bij persoonlijke groei

Een sterke professional kenmerkt zich door eigenschappen als authenticiteit, kennis van eigen kracht en valkuilen, zelfstandigheid en overtuigingskracht. Succes en persoonlijke groei gaan vaak samen. Aandacht geven aan je eigen ontwikkeling is dan ook een positieve keuze. Daarbij onderzoek je jouw persoonlijke missie, doelen, patronen, waarden en normen. En bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van balans privé-werk en het leren omgaan met spanningen en conflicten. Je wilt sterker in leven en werk staan. Wij nemen daar samen de tijd voor en gaan aan de slag met de vragen die voor jou spelen.

Loopbaancoaching

Wil je weten wat de volgende stap in je loopbaan moet worden? Verwacht je dat je binnenkort gaat uitkijken naar ander werk? Voel je onvrede over je huidig functioneren en vraag je je af of je je talenten wel voldoende inzet? Dan is loopbaancoaching aan te bevelen. In een begeleidingstraject komen de volgende vragen aan de orde: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe realiseer ik wat ik wil? De aanpak bij loopbaancoaching is iets anders dan bij de andere trajecten. Loopbaancoaching kent een aantal vaste onderdelen. De invulling is evenwel steeds toegesneden op jouw persoonlijke situatie:

• Intakegesprek: hierbij maken we kennis met elkaar, wordt de concrete werksituatie in kaart gebracht en jouw reden voor (her)oriëntatie. Daarbij is er aandacht voor kansen, mogelijkheden en beperkingen.

• CV en levensloopgesprek: Ik zoek met jou het antwoord op de vragen: “hoe ben je gekomen waar je nu bent, wat waren jouw ervaringen (positief of negatief), thema’s, rode draden, patronen?”. Een en ander leidt vaak tot een aanscherping van de coachvraag.

• Vervolggesprekken: aan de hand van gerichte opdrachten waarmee je een beeld ontwikkelt van je eigen kwaliteiten, wat belangrijk voor je is (waarden, normen, drijfveren) en welke beroepen/functies goed zouden passen.

• Actieplan: Resultaat is altijd een individueel plan met daarin de gewenste vervolgacties.

Een helder traject met een concrete uitkomst. Ik fungeer als jouw gids op weg naar een volgende stap in je loopbaan.