Voice dialogue hanteert de metafoor van de bus, vol met jouw ikken. Wie zitten er in jouw bus? Welke ikken zitten aan het stuur in jouw leven? Wie zitten er op de achterbank?

Voice dialogue

Ik ben, en ook veel van mijn cliënten zijn, enthousiast over deze speelse en belevingsgerichte werkwijze die prachtig aansluit bij mijn visie dat we het gelukkigst zijn als alles in ons er mag zijn.

Voice Dialogue is een psychologische visie en een coachingsmethode die niet alleen onze zelfkennis vergroot, maar ook de mogelijkheid geeft om op een andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Je leert je innerlijke drijfveren en motieven kennen, oude niet meer dienende patronen te doorbreken en meer vat te krijgen op je eigen handelen en gedrag.

De psychologische visie

Ieder mens wordt gestuurd door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten, ook wel deelpersoonlijkheden of ikken genoemd. Deze ikken beschikken over verschillende eigenschappen, in denken, voelen, gedrag en waarneming. Sommige delen komen op een manifeste manier in ons leven aan bod (primaire ikken), anderen delen maken ook deel uit van onze persoonlijkheid maar spelen nauwelijks of geen rol.

Als we jong zijn ontwikkelen sommige delen zich sterk (onze primaire ikken), omdat ze ons helpen te krijgen wat we willen en ons beschermen tegen angst en verdriet. Andere eigenschappen (onze verstoten ikken), die net zo goed bij ons horen maar tijdens ons opgroeien bijvoorbeeld minder waardering en liefde opleverden of ons niet hielpen om ons staande te houden, ontwikkelen zich minder sterk of geven we (vaak onbewust) minder ruimte. Eenmaal volwassen, kunnen we last krijgen van de grote invloed van de primaire ikken op ons leven én ook van het feit dat we bepaalde ikken niet hebben ontwikkeld of onderdrukken.

De coachingsmethode

Voice Dialogue is een ervaringsgerichte en niet oordelende methode, waarmee je contact maak met die verschillende delen in jezelf. Hierdoor word je je bewuster van die delen, je innerlijk krachtenveld. Welke betekenis hebben de verschillende delen voor je? Hoe dienen ze je en hoe zitten ze je soms ook in de weg? Je ontwikkelt meer bewustzijn over de diverse kanten in jezelf, waardoor je ze kunt leren inzetten wanneer dat voor jou wenselijk is.

De methode werd ontwikkeld door het Amerikaanse psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone. Zij baseerden zich daarbij onder meer op een theorie van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961).

Hoe werkt het?

In een Voice Dialogue sessie ga ik letterlijk in gesprek met een aantal van je ikken. Zo’n sessie begint altijd met het onderzoeken van hetgeen speelt. Waar heb je last van, aan welke vraag wil je werken, welk doel wil je bereiken? Wanneer dit helder is, wordt bekeken welke ikken een rol spelen bij hetgeen je hebt ingebracht. Een voorbeeld: als je vermoeidheidsklachten hebt, kan je pusher of je interne criticus een rol spelen.

Ik benoem de ‘ikken’ die ik hoor, en als je je hierin herkent, worden deze uitgenodigd voor een gesprek. Vaak wordt voor elk van de ‘ikken’ een andere plek in de ruimte gekozen om het voor jou makkelijker te maken je te verdiepen in de verschillen delen van jezelf. Zo komen primaire ikken en verstoten ikken aan het woord.

Na de gesprekken met de ikken, wordt de betekenis van de verschillende delen voor je vraag besproken. Welke plek en rol hebben de verschillende delen nu en welke wil je ze graag gaan geven? Je wordt je meer bewust van hetgeen erin je leven speelt en aandacht vraagt, je kunt afstappen van automatismen en wordt niet langer geleid door de ikken, maar gaat zelf leiding geven aan de verschillende delen in jezelf. Zo krijg je nieuwe keuzemogelijkheden.