Inzicht in gedrags- en communicatiestijl

Insights Discovery is een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel dat inzichten aanreikt over onszelf en anderen. Iedereen heeft alle vier de kleuren in zich; de combinatie van deze vier kleuren maakt ons uniek. De vier kleuren verwijzen naar gedragseigenschappen die we het liefst of het gemakkelijkst laten zien.

Door het invullen van een online vragenlijst, verkrijg je een persoonlijk Discovery profiel met daarin een beschrijving van je gedrags- en communicatiestijl, waarden, drijfveren en interesses. Met dit instrument krijg je meer inzicht in jezelf, kun je communicatie en relaties verbeteren, conflicten bespreekbaar maken en teams helpen om elkaars unieke bijdragen meer te waarderen en benutten.

Insights Discovery ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je zelf:

• wilt weten wat je natuurlijke gedrags- en communicatiestijl is, wat je kwaliteiten zijn en hoe je die inzet;

• meer inzicht wilt krijgen in het waarom van je handelen. Hoe komt het dat sommige zaken in je werk en interactie je zo makkelijk afgaan, maar je andere maar moeilijk onder de knie of voor elkaar krijgt?;

• sleutels zoekt om beter om te gaan met tegenpolen- en andersgestemden;

Insights Discovery ten behoeve van teamontwikkeling

Wanneer je met het team:

• meer inzicht wilt in de diversiteit van de groep en meer begrip wilt krijgen voor collega’s;

• de interactie wilt verbeteren;

• handvatten zoekt om het beste uit de onderlinge samenwerking te halen.

Naast Insights Discovery zal het Teameffectiviteitsmodel je helpen om deze doelen te bereiken.

4 Insights kleuren

De vier kleuren maken op een aansprekende, makkelijk te gebruiken en onthouden manier persoonlijke voorkeuren inzichtelijk. Wanneer je de dominante voorkeurskleur van de ander kent, weet je beter hoe je met die ander moet omgaan of communiceren.

Insightswiel

Ieder van ons gebruikt de vier voorkeuren (kleuren) in verschillende mate en combinaties. Op het wiel vind je 72 typen.  Het type (of de positie op het Insightswiel) vertelt je in welke mate iemand welke voorkeurskleuren heeft.

Team Effectiviteitsmodel

Het Insightsmodel voor teameffectiviteit gaat uit van 4 aandachtsgebieden waarop een team goed moet presteren om succesvol te zijn.