Bouwen aan een nieuwe samenwerkingscultuur

Steeds vaker wordt er in multidisciplinaire teams samengewerkt, bijvoorbeeld in de zorg. Diverse specialismen en functies werken samen aan gemeenschappelijke doelstellingen. Geen eenvoudige opgave: naast het feit dat iedere discipline zo zijn eigen kijk heeft op de taak, heb je vaak ook te maken met uiteenlopende vaardigheden en opleidingsniveaus.

Vaak wordt er al goed nagedacht over de zakelijke kant en de organisatie van het werk; over de rollen, taken en verantwoordelijkheden en over het vormgeven van de processen en protocollen. Wat regelmatig minder expliciet aandacht krijgt is de samenwerkingscultuur. Terwijl een vruchtbare samenwerkingsdynamiek zo belangrijk is om succesvol te kunnen zijn als team. Dit vraagt bijvoorbeeld aandacht voor:

• het gezamenlijke waardenperspectief;

• de behoeften en belangen van medewerkers en de leiding;

• de onderlinge communicatie;

• het probleemoplossend vermogen van betrokkenen en (dus) het team.

Ik ondersteun leiders van een multidisciplinair samenwerkingsverband en het team als geheel, bij het bouwen aan een samenwerkingscultuur. Daarbij is er aandacht voor leiderschap én samenwerking.