Voor een beeld van mijn vakbekwaamheid, hierbij een overzicht van gevolgde opleidingen, bijscholingsactiviteiten en accreditaties.

Opleidingen

• Als coach ben ik opgeleid bij BGL & Partners. Hier volgde ik de Post HBO gecertificeerde opleiding tot Coach met de specialisatie leiderschapsontwikkeling.

• Als trainer werd ik opgeleid door Bureau Zuidema.

• Bij Phoenix Opleidingen volgde ik de vervolgopleidingen Systemisch werken, Professionele begeleiding van organisaties en Ambacht van het hart.

• Bij Perspectivity & Human Dimensions heb ik mij bekwaamd in de begeleiding vanuit het gedachtegoed van Deep Democracy (level 1 tot en met 4).

• Ik volgde de opleiding tot Performance Expert gericht op advisering over prestatieverbetering bij Tulser.

• Opleidingen op het gebied van onderwijskunde en opleidingsadvies en -ontwerp volgde ik bij het CLU, Vergouwen Overduin en Schouten & Nelissen.

Verdiepingsworkshops en -trainingen

•Basistraining en verdiepingsleergang Coachen met Voice Dialogue en de verdieping De relatie als leermeester bij de Voice Dialogue Academie

• Trainingsacteren bij Dubbel E Acteerservice.

• Communicatiestijlen bij GITP.

• Motivational Interviewing bij De ommezwaai.

• Teamcoaching bij Blankestijn & Partners.

• Werken met het levensverhaal en de levensritmekaart bij De Waard Consult.

• Begeleiding bij verlies bij de School voor Transitie.

• Creating & Holding Space bij Human Dimensions.

• Storytelling bij Phoenix Opleidingen, Pete Pronk en Alma Smit.

Accreditaties

• NOBCO/EMCC/EIA Practitioner Coaching: NOBCO/EMCC/EIA geaccrediteerd; recent verlengd tot 2026 – NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches); European Individual Accreditation Practitioner (EMCC /EIA).

• Practitioner Insights Discovery.