Als leider heb je soms behoefte om stil te staan bij jezelf en de invulling van je rol. Misschien wil je meer inzicht in je persoonlijke stijl en wil je reflecteren op hetgeen je drijft en wat je nastreeft? Wellicht heb je een specifieke ontwikkelingsvraag met betrekking tot je leiderschap? Je zoekt een onafhankelijke gesprekspartner met wie je jouw vragen, uitdagingen en zorgen openlijk kunt bespreken. Ik ben graag jouw coach en sparringpartner.

Reflectiegesprek op basis van Insights Discoveryprofiel

Het Insights Discoveryprofiel biedt een mooi handvat om meer inzicht te krijgen in je persoonlijk leiderschap; jouw functioneren in relatie tot je medewerkers, je naaste collega’s & de organisatie. Dit profiel komt tot stand op basis van een vooraf ingevulde online vragenlijst. Je ontvangt een persoonlijke rapportage met daarin een beschrijving van je gedrags- en communicatiestijl, waarden, drijfveren en interesses. In een reflectiegesprek licht ik jouw profiel toe en onderzoeken we samen hoe deze informatie van waarde is bij jouw vragen.

Leiderschapscoaching

Als coach en sparringpartner kan ik op incidentele basis of gedurende een wat langere tijd gesprekken met je voeren. Wanneer we op incidentele basis afspreken, ben ik vooral je sparringpartner en bespreken we de vragen die op dat moment actueel voor je zijn. Wanneer je een vraag hebt die wat langere tijd aandacht vraagt, kunnen we in een reeks van gesprekken aan de slag gaan in de vorm van een coachingstraject.