Ik verzorg begeleidingstrajecten voor het team als geheel, maar coach daarnaast ook leiders van teams ( managers, projectleiders of een MT) ten behoeve van een effectieve invulling van hun rol (zie ook onder Leiderschapsontwikkeling).

Mogelijke vraagstukken van teams

• Wij vormen een nieuw team en willen hiermee een goede start maken.

• Ons team staat voor een nieuwe opgave en wil de implicaties voor haar taak en wijze van (samen-)werken helder krijgen. Wat is een goede aanpak?

• De ontwikkeling in ons team stagneert. Wat is nodig om ons verder te professionaliseren?

• De samenwerking in ons team verloopt moeizaam. Er zijn regelmatig conflicten en spanning, collega’s botsen met elkaar en samen besluiten nemen is lastig. Hoe kunnen we daar uitkomen?

• Hoe moeten we als team inspelen op de aanstaande (organisatie-)verandering?