De aanpak van een coachingstraject is altijd maatwerk. Jouw behoefte en vragen zijn leidend. Om deze in kaart te brengen voeren we bij het begin van het traject een intakegesprek. Hierin bespreken we hoe het met je gaat en wat je vraag is: Wat speelt er in je dagdagelijkse werkelijkheid? Waar heb je last van? Wat zou je graag anders willen?

Een coachtraject duurt gemiddeld een half jaar. Meestal voeren we in deze periode een gesprek of zes met elkaar. In deze gesprekken wisselen we van gedachten en bied ik (ervarings)oefeningen aan om je coachdoelen te bereiken. Hiervoor maak ik gebruik van een breed pallet aan interventies. Daarnaast ga je tussen de gesprekken door aan de slag in je praktijk. Hier probeer je nieuw gedrag uit (aan de hand van opdrachten en opgedane inzichten). Verder vraag ik je na ieder gesprek een reflectieverslag te schrijven. Dit is vooral bedoeld om de ervaringen en inzichten die je opdoet in het traject verder te verdiepen.

Er is niet alleen aandacht voor jouw functioneren in het hier en nu. We besteden ook aandacht aan je achtergrond en ervaringen uit het verleden. Dit helpt vaak om inzicht te krijgen over hoe jij bent gekomen waar je nu bent en hoe je bent geworden wie je nu bent. Bijvoorbeeld hoe patronen en overtuigingen zijn ontstaan. Omdat het de bedoeling is dat je na een coachtraject anders kunt functioneren, vertalen we het geleerde altijd weer naar het hier en nu.  Aan het einde van het traject heb je handvatten om het anders te doen.