Inzicht in dynamieken, je plek en verhouding met anderen

Het systemisch gedachtegoed gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom. Er gelden systeemdynamieken, krachtenvelden die de samenwerking en communicatie onbewust beïnvloeden.

Er zijn drie belangrijke systemische principes. Wanneer deze gerespecteerd worden, komt er rust in het systeem. De principes:

• Ieder lid van een systeem heeft recht op zijn plek binnen dat systeem

• Er is een ordening

• Er is een balans tussen geven en nemen

In mijn begeleiding van individuele professionals of teams zet ik regelmatig systemische interventies in en begeleid ik opstellingen. Een opstelling begint altijd met de vraag van een cliënt. Op basis van de vraag, wijzen we de belangrijkste elementen of personen die een rol spelen in de vraag aan. Deze plaatsen we in een zogenaamde opstelling. Het thema of dilemma of de leden van een familie- of organisatiesysteem worden gerepresenteerd door symbolen of representanten (personen die zich daarvoor beschikbaar stellen). Samen ontdekken we waar belemmeringen zitten en waarom gedrag en bepaalde patronen zich steeds herhalen. Dit inzicht kan helpen om te accepteren wat er is én geeft ook ruimte om disfunctionele patronen te doorbreken.