M. Pontier

Franciscus Academie, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Wij doen regelmatig een beroep op de expertise van Irma van Van Willegen Consult. De kracht van Irma is dat ze ontzettend goed een probleem kan ontrafelen en ze heeft goede ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen. Deelnemers in trainingen, leergangen en teamtrajecten zijn altijd erg enthousiast over Irma. Ze is vriendelijk en confronterend tegelijk, waardoor ze medewerkers en teams in beweging krijgt. De samenwerking is prettig, leergangen en trainingen ontstaan in co-creatie en er is regelmatig afstemming als de casuïstiek hierom vraagt.

Marianne K

organisatieadviseur, 45 jaar

Irma is een zeer prettig mens als coach. Haar manier van communiceren (ook gelet op het feit dat het gehele traject als gevolg van Covid 19 via Zoom is gegaan) is erg prettig. Hoewel we alle gesprekken online hebben gevoerd, was er sprake van een goed contact en een veilige omgeving. Hierin was Irma ook open en pragmatisch. Opdrachten komen tijdig en ook de uitwerkingen hiervan komen terug in de sessies. Ze leeft zich goed in de coachee in. Ze deelt ervaringen, blijft onafhankelijk en vult niet voor de coachee in. Ik ben Irma heel dankbaar voor deze loopbaancoaching.

Suzanne

advocaat, 31 jaar

Work-life balance blijft je hele leven lang een grote uitdaging. Er zijn momenten waarop de balans teveel een kant uit slaat. Soms wil je teveel en verlies je jezelf uit het oog.

Irma heeft mij goed geholpen om weer goed voor ogen te krijgen wat “ik” belangrijk vind en om vanuit daar verder te kijken. Ook heb ik meer inzicht gekregen in mijn valkuilen en hoe ik daarmee kan omgaan. Nu zit ik weer goed in mijn vel en ben ik happy met werk dichter bij huis dan voorheen. Irma heeft zelf in de advocatuur gewerkt. Dat zorgt ervoor dat ze de branche goed kent. Irma is erg betrokken en tegelijkertijd houdt ze je een spiegel voor, waardoor je meer zelfinzicht krijgt.

Ellen

projectmanager in de zorg, 36 jaar

Bijzonder aan Irma als coach vind ik haar duidelijke en resultaatgerichte aanpak, in combinatie met haar rust en aandachtig luisteren. Op een hele waardevrije manier, weet ze je kritischer naar jezelf te laten kijken en gaat ze de confrontatie waar nodig niet uit de weg. Irma  heeft mij, met haar deskundigheid en expertise en inzet van de juiste hulpmiddelen, heel goed doen inzien wat in deze fase van mijn leven belangrijk en goed voor me was. Met als resultaat dat ik heel overtuigd uit mijn baan als zorgmanager en “terug” naar het projectmanagement ben gestapt.

Annemieke

advocaat/partner,  52 jaar

Ik heb een kort coachingstraject bij Irma gevolgd. Ik had behoefte aan heroriëntatie op mijn loopbaan.

Prettig aan Irma vond ik haar professionaliteit, in combinatie met een concrete, resultaatgerichte aanpak en de menselijke maat. Zij is enthousiast in haar vak en erop gericht je werkelijk een stap verder te helpen. Het traject leverde voor mij een goed en bruikbaar resultaat op. Het bood inspiratie en energie. Korte tijd later heb ik besloten om mijn baan op te zeggen en voor mijzelf te beginnen en ik heb geen seconde spijt van die keuze gehad!

Medisch specialist

53 jaar

Ik heb Irma leren kennen als een deskundige vakvrouw. Haar werkwijze wordt getypeerd door grondigheid, betrokkenheid en deskundigheid. Zij wist tijdens het coachtraject een veilige atmosfeer te creëren. Daarbinnen was het mogelijk om grondig te experimenteren met communicatiestijlen. Irma kan heel goed luisteren. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid technieken waaruit zij kon putten om mijn vragen te belichten. Zij heeft mij geholpen om grip te krijgen op lang sluimerende problemen. Ik ben haar daar heel dankbaar voor. Ik gun mijn collega’s haar expertise en betrokkenheid.

C.V.

Senior Legal Counsel, 44 jaar

Ik heb Irma ervaren als erg prettig, duidelijk, inlevend alsook ervaren. Zij heeft een goed begrip van hoe dingen op de werkvloer gaan en begrijpt dus al snel bepaalde verhoudingen en problematiek. Ze is betrokken en geeft vertrouwen om dingen te zeggen en ook stappen te maken.

In haar werkwijze is ze flexibel, het was vooraf niet heel duidelijk waar ik nu precies behoefte aan had en Irma heeft een plan van aanpak opgesteld, wat gaandeweg ook weer is aangepast naar aanleiding van de gesprekken die wij hebben gehad. Dit heeft mij heel erg geholpen in de ontwikkeling die ik de afgelopen maanden heb doorgemaakt.

diverse deelnemers

Leergang Persoonlijk Leiderschap en communicatie

‘ Irma is een rustige en energieke trainer, heel goed voorbereid en kundig’

‘Goede communicatie, vrolijk en vriendelijk’

‘Je geeft vaak van die rake samenvattingen of opmerkingen, waardoor ik het opeens helder zag. Verder vind ik je heel betrokken’

‘Irma heeft ervoor gezorgd dat ik me op mijn gemak voelde in de groep. Geeft iedereen ruimte om iets te zeggen. Weet de juiste vragen te stellen om je aan het denken te zeggen en helpt je echt op weg. Houdt continue de persoonlijke leerdoelen van iedereen voor ogen’