Van Willegen Consult is opgericht door mij, Irma van Willegen. Ik ben gespecialiseerd in leiderschaps-en teamontwikkeling.

Achtergrond

Ik kom uit een warm, dynamisch ondernemersgezin waarin veel werd gezongen en over van alles met elkaar werd gesproken en gediscussieerd. Die interactie zorgde voor een sterke onderlinge band. Wel was het voor mij als jongste soms ook spannend om mijn zegje te doen. Met het volwassen worden heb ik geleerd dat ik geen haantje de voorste hoef te zijn; dat ik gewoon kan deelnemen op mijn eigen manier. Er ontstaat meer contact en verbinding als ik ‘mijn eigen lied zing’. Deze ervaringen vormen de voedingsbodem voor mijn missie in leven en werk.

Loopbaan

Mijn loopbaan startte in de advocatuur. Hoewel ik als advocaat kon bijdragen aan conflictbeslechting, zag ik in de juridische praktijk ook veel verharding en onnodige escalatie ontstaan. Het leek mij vruchtbaarder om vóór het ontstaan van onoverbrugbare conflicten te bouwen aan verbinding, dan dat ik partijen begeleid en adviseer die alleen nog een juridische uitweg zien. Door mijn ervaring als co-trainer binnen de beroepsopleiding voor advocaten, ontdekte ik dat ik liever wilde gaan bijdragen aan de ontwikkeling van professionals. Ik besloot mijn focus te wijzigen en koos voor het ontwikkel- en begeleidingsvak. Aanvankelijk vooral in de mij bekende juridische wereld, de laatste tien jaar ook in andere sectoren zoals de zorg. Ik werk nu met veel plezier als adviseur, (organisatie-)coach en trainer van teams en leiders.

Visie

Mijn levensvisie en ervaring is dat verbinding met jezelf en anderen, met ruimte voor verschillen en alles wat er is, de sleutel vormt voor een gelukkig leven, een stabielere samenleving en waardevol werk.

Vanuit Van Willegen Consult richt ik mij, met diverse samenwerkingspartners, op de werkende wereld en streef ik naar (samen)werken in verbinding. Dat klinkt simpel, maar is het vaak niet. Dit vraagt nieuwsgierigheid, aandacht en moeite.

• Verbinding met jezelf. Zijn wie je bent en doen waar je goed in bent en blij van wordt. Het is wat we allemaal willen, maar tegelijkertijd voor velen van ons op een of andere manier een uitdaging. In mijn coachpraktijk zie ik hoe ieder mens, iedere professional, zijn eigen zoektocht en thema’s heeft. En ervaar ik hoeveel ruimte en plezier er ontstaat, wanneer iemand zichzelf beter leert kennen, accepteert en waardeert, als alles er mag zijn.

• Verbinding met anderen. We willen het allemaal én het is soms best ingewikkeld. De ander kijkt, denkt of doet vaak zo anders dan jij. Door verschillende oorzaken: verschil in opleiding, positie of rol, verschil in leeftijd of (levens-)ervaringen, in sociale, maatschappelijke of culturele achtergrond. Dat kan flink botsen. En verrijken! Door verbinding met anderen wordt het perspectief ruimer en ontstaat een ontmoeting tussen diverse talenten. Vanuit dit kleurrijk pallet ontstaan nieuwe inzichten waardoor je het samen anders, vaak beter, kunt gaan doen.