Mijn ervaring in de zorg

Sinds 2010 werk ik in de zorg voor vakgroepen, verpleegkundige en zorgondersteunende teams en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Vanuit eerdere rollen als HR-consultant en intern opleidingsadviseur, trainer en coach binnen een STZ-ziekenhuis in de regio Rijnmond, kreeg ik goed inzicht in de complexe dynamiek van grote zorgorganisaties (binnen de eigen organisatie en in samenwerking met zorgverleners en overige stakeholders in de context van de organisatie ). Inmiddels werk ik vanuit Van Willegen Consult voor diverse zorginstellingen. Wat mij bindt met zorgprofessionals is de grote gedrevenheid om de mensen voor wie ze werken verder te helpen en beter te maken.

Vraagstukken in de zorg

Ik richt me op vraagstukken die gaan over het versterken van persoonlijke en professionele effectiviteit en meer verbonden samenwerken:

• Hoe realiseer je een team dat flexibel kan inspelen op de voortdurende veranderingen: meer complexe patiënten, digitalisering, nieuwe manieren van samenwerken, nieuwe professionele eisen?

• Hoe zorg je dat zorgteams meer leiderschap gaan tonen, zodat het management efficiënter kan worden ingericht.

• Hoe zorg je voor effectieve (multidisciplinaire) samenwerking en samenwerking met ketenpartners buiten de instelling?

• Hoe kan de organisatie en kunnen leiders zorgen voor optimaal leervermogen en doorontwikkeling van zorgprofessionals, zodat ze blijven voldoen aan de eisen van deze tijd?

• Hoe kunnen zorgprofessionals veerkrachtig en wendbaar blijven binnen een sterk veranderende context en omgaan met de toegenomen zorgzwaarte, hoge werkdruk in combinatie met een krappe bezetting?

• Hoe realiseer je sterk en vitaal leiderschap, voldoende visie, bekwaamheid en veranderkracht bij het hoger en lager management, formeel leidinggevenden en overige professionals met leidinggevende taken? Zodat zij hun teams kunnen helpen en faciliteren bij de uitdagingen waarvoor ze dagelijks worden gesteld?

• Hoe kunnen de ondersteunende diensten het primaire proces optimaal ondersteunen en het management versterken?