Deep Democracy maakt gebruik van de metafoor van de vissen: de dingen die wel gedacht worden maar niet gezegd, of wel gezegd maar niet opgepikt. Anders verwoord: de dingen die onder water – in de onderstroom – blijven. 

Dialoog & besluitvorming

Deep Democracy is een zienswijze en praktische methode voor het voeren van een constructieve dialoog. De methode creëert ruimte om vrijmoedig te spreken en openhartig te luisteren. Hiermee wordt de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar en is het mogelijk om te komen tot inclusieve duurzame besluitvorming.

Tegenstellingen en botsende meningen worden in dialoog op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Besluitvorming vindt plaats met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door deze grondige wijze om te komen tot besluiten, neemt de daadkracht toe en kunnen teams echt groeien.

In begeleidingstrajecten werk ik met de principes en interventies van Deep Democracy, ter ondersteuning van het goede gesprek én gedragen besluitvorming.