Persoonlijk leiderschap

Effectief leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap gaat over zelfbewustzijn: wat zijn je persoonlijke waarden, wat zijn je drijfveren, wat leidt jou, welke kwaliteiten en valkuilen heb je, hoe neem je authentiek je plek in, hoe kom je over op anderen? Wanneer je dat weet, kun je ook leiding geven aan anderen.

De leider als secure base – balans vinden tussen caring & daring

Als leider wil je dat je medewerkers hun potentieel benutten. Een secure base leider verbindt zich met medewerkers; biedt hen veiligheid, bescherming en ondersteuning. Daarbij zet een secure base leider aan tot ontdekkingen en het nemen van risico’s; hij nodigt medewerkers actief uit tot experimenteren, het ontwikkelen van lef, veerkracht en sociaal verbinden.

Als leider richting en betekenis geven

In organisaties bestaat een voortdurende dynamiek tussen de taak, de individuele medewerkers, het team (of de afdeling) en de in- en externe omgeving. Omdat verandering een constante is, is het steeds zoeken naar een nieuwe balans tussen deze elementen. Als leider geef je binnen deze dynamiek richting. Waar gaan we met elkaar heen, wat zijn te behalen doelen? Dit vraagt om een helikopterview, van waaruit bezien wordt wat in het moment aandacht nodig heeft. Je fungeert als kompas voor jouw organisatie(-onderdeel) of team.

Om medewerkers te kunnen meenemen in de aangegeven richting, is een gedeelde visie, een gezamenlijk verhaal nodig. Waar wil de organisatie voor staan, hoe wordt betekenis gegeven aan dagelijkse werkzaamheden en hoe geven we antwoord op de uitdagingen van vandaag en morgen? Als leider ben je inspiratiebron bij het komen tot een visie. Bij het uitdragen van een visie ga je je medewerkers voor door het laten zien van voorbeeldgedrag.

Leiderschapsvaardigheden – het beste uit mensen halen

Om te zorgen dat medewerkers een optimale bijdrage aan de organisatie kunnen leveren, heb je ‘een koffer vol’ vaardigheden nodig om individuele medewerkers en teams te laten floreren en ontwikkelen. Onder meer de vaardigheid om te coachen, goede gesprekken te voeren, een conflict op te lossen of een besluitvormingsproces te begeleiden. Wanneer je aansluit bij de diversiteit in je team, de verschillende persoonlijkheden, de verschillen in bekwaamheid en motivatie, gaan mensen beter presteren.