Realiseren van krachtig leiderschap

• Een richtinggevende visie.

• Heldere kaders en uitgangspunten.

• Tonen van voorbeeldgedrag; leider is drager van cultuurwaarden.

• Bij een leiderschapsteam: vruchtbare teamdynamiek tussen de leden.


Creëren van een sterk multidisciplinair team

• Team werkt vanuit gezamenlijke kaders.

Teamleden kennen hun plek en nemen hun rol in, bij het uitvoeren van de taak en het behalen van doelen.

De onderlinge communicatie in effectief.

• Er is inzicht in diversiteit; verschillen worden benut.

Team neemt samen besluiten en weet om te gaan met belangen en gedoe.