Deelnemers

·      verkrijgen inzicht in het hier en nu, hoe het is, persoonlijk en in het werk. Ze krijgen inzicht in het appèl dat op hen wordt gedaan, de oproep die zich aandient en het huidige antwoord dat hierop wordt gegeven met bijbehorende frustraties en verlangen.

·      worden  zich bewust van hun handelen en welzijn in de afgelopen periode en hoe het nu fysiek, mentaal en emotioneel met hen gaat.

·      hebben elkaar echt gezien en gesproken en ervaren de waarde van elkaar ontmoeten.

·      krijgen meer inzicht in de vraag hoe hun inzet optimaal kan blijven zonder zichzelf geweld aan te doen of uit te putten.

·      weten na deze dag beter wat aandacht vraagt, zodat ze veerkrachtig kunnen blijven en effectief kunnen blijven meebewegen binnen de dynamiek van alledag met inbreng van hun persoonlijke kwaliteiten én passende toegevoegde waarde voor de organisatie.