• De aanpak bestaat naast modules uit diverse opdrachten (individueel en in duo’s). Deze worden uitgevoerd tussen de modules.

• Reflectiegesprekken met de leiding en intervisie voor de teamleden maken deel uit van het traject.

• Welke onderdelen passen om de gewenste cultuurontwikkeling te realiseren bepalen we samen op basis van een gezamenlijk te maken diagnose.