Voorbeeld 1: Startend team

Aanleiding en vraag

Een team is door verloop flink van samenstelling gewijzigd. Een aantal mensen is van rol veranderd en er zijn nieuwe leden bijgekomen. Het team is inmiddels al even aan de slag, maar heeft nog weinig gedaan aan teamontwikkeling. Met wil elkaar beter leren kennen en onderzoeken wat nodig is voor optimale samenwerking vanuit de diverse talenten. Wens is om een dag aan de slag te gaan met behulp van Insights Discovery.

Aanpak

We gaan een dag aan de slag met de thema’s persoonlijk leiderschap, communicatie en teamontwikkeling met behulp van Insights Discovery. Teamleden leren zichzelf en elkaar beter kennen aan de hand van een persoonlijk Insights Discoveryprofiel.

Teamleden ervaren de diversiteit van het team in interactie en formuleren samen een teamstatuut met afspraken voor effectieve samenwerking. En er wordt geoefend met afstemming en verbinding.

Wat leverde de bijeenkomst op?

Een verdiepend onderlinge kennismaking

• Inzicht krijgen in de eigen en elkaar voorkeursstijl

• Inzicht in de teamsamenstelling

• Handvatten voor een optimale interactie tussen de teamleden.

Voorbeeld 2: Verwaarloosd team

Aanleiding en vraag

Een team krijgt een nieuwe leidinggevende. Zij treft medewerkers aan die jarenlang in de overlevingsmodus hebben gestaan. Door langdurige onderbezetting en veel wisselende leidinggevenden is er al langere tijd weinig aandacht geschonken aan persoonlijke en teamontwikkeling. Door de drukte is van diverse initiatieven rondom ontwikkeling, zoals het opzetten van intervisie, weinig terecht gekomen. De leidinggevende verzoekt een praktisch programma te ontwerpen waarin aandacht is voor de benoemde thema’s met verschillende momenten van samenkomst, waarbij de leidinggevende een rol kan spelen bij de individuele begeleiding.

Thema’s die spelen

• Verminderde belastbaarheid en vitaliteit van de medewerkers, veel stressgedrag en hoog verzuim;

• Er is argwaan richting de nieuwe leiding, als gevolg van de wisseling in leiderschap in de afgelopen jaren.

• Het team werkt niet altijd efficiënt;

• De interactie en samenwerking binnen het team is niet optimaal; Er hebben zich groepjes gevormd binnen het team, een aantal mensen manifesteert zich als informeel leider en uitspreken of elkaar aanspreken gebeurt onvoldoende;

• Dialoog en besluitvorming binnen het team kan beter.

Aanpak

Ik heb een traject ontworpen met een combinatie van teambijeenkomsten, intervisiesessies in kleine groepen, tussentijdse opdrachten en voor iedere medewerker tussentijdse reflectiegesprekken met de leidinggevende.

De vier teambijeenkomsten gaan over de volgende thema’s:

Bouwen aan het team

Omgaan met stress en bouwen aan veerkracht

Feedback geven en ontvangen

Dialoog en besluitvorming als team

• Maken plan van aanpak voor doorontwikkeling van het team

Wat leverde het traject op?

• Het team is meer één geheel.

• Teamleden stellen persoonlijk beter hun grenzen en letten op elkaar.

• De interactie verloopt soepeler; men houdt rekening met elkaars stijlverschillen en stemt op elkaar af, er is meer acceptatie ‘dat iedere collega anders in elkaar zit’.

• Teamleden maken lastige zaken bespreekbaar; kritische en positieve feedback geven is normaal geworden.

• Nieuwe teamleden vinden makkelijk hun plek.

• Er is meer balans tussen daadkracht en reflectie, waardoor de kwaliteit van het werk is toegenomen.

• Concreet beeld wat het team in de komende tijd te doen staat.