Vragen van stagiaires

Meer stagiaires dan nodig, worstelen met hun ontwikkeling of lopen zelfs vast. Vragen die kunnen spelen:

•Hoe kan ik beter zorgen voor mijzelf en vind ik daarvoor een goede balans tussen werk en privé? 

• Hoe kan ik mijn eigen stijl van werken ontwikkelen en ook aansluiten bij de eisen die mijn patroon en kantoor aan mij stellen?

• Hoe geef ik sturing aan mijn werkzaamheden; hoe werk ik efficiënt en effectief?

• Hoe kan ik minder spanning ervaren bij de behandeling van zaken?

• Hoe positioneer ik mij ten opzichte van collega’s en cliënten?

• Hoe kan ik de communicatie in afstemming met collega’s en cliënten verbeteren?

• Hoe ga ik om met de werk- en prestatiedruk?

Vaak wordt pas begeleiding gezocht als de stageperiode al flink is gevorderd en het kantoor zich zorgen maakt over de goede afloop. Jammer, want eigenlijk te laat. Een beknopt begeleidingstraject dat bijtijds wordt gestart, zet de stagiaire vaak goed op de rails én is verhelderend en behulpzaam voor de patroon. De stagiaire kan meestal weer goed verder: met meer zelfvertrouwen, helderheid over hetgeen waarmee hij aan de slag moet én kan of simpelweg vaardiger.