• Voorafgaand aan de leergang wordt er met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. Dit gesprek dient om verwachtingen af te stemmen en om de leerdoelen van de deelnemer vast te stellen.

• De leergang bestaat uit vier lesdagen van drie dagdelen, tussentijdse leeropdrachten die uitnodigen tot reflectie en experimenteren in de praktijk en een slotbijeenkomst waarin deelnemers hun persoonlijk statuut en actieplan presenteren.

• Desgewenst kunnen er aanvullend intervisiesessies en individuele coachgesprekken worden aangeboden aan de deelnemers.

• De deelnemers leren in de groep en in 2-tallen. Ieder 2-tal coacht elkaar gedurende de leergang.

• In het traject wordt steeds een vertaling van de leerstof naar de eigen praktijk gemaakt.