• Voorafgaand aan de leergang wordt er met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. Dit gesprek dient om verwachtingen af te stemmen en om de leerdoelen van de deelnemer vast te stellen.

• De leergang bestaat uit korte modules, tussentijdse leeropdrachten die uitnodigen tot reflectie en experimenteren in de praktijk, intervisie en een slotbijeenkomst waarin deelnemers hun persoonlijk statuut en actieplan presenteren.

• De deelnemers leren in de groep, in kleine intervisiegroepen en in 2-tallen. Dit 2-tal coacht elkaar gedurende de leergang. Desgewenst kunnen er ook individuele coachgesprekken plaatshebben met de deelnemers.

• In het traject wordt steeds een vertaling van de leerstof naar de eigen praktijk gemaakt.