Walkabout – ervarings- en bezinningsdag

Een speelse dag met diepgang bedoeld als herijkings- en bezinningsmoment voor jou.

Eén van de begeleiders heeft vooraf contact met een deelnemer om te informeren over de dag en verkenning van de persoonlijke vraag die voorligt. . De wijze waarop hangt af van het moment waarop de Walkabout wordt aangeboden. Is de Walkabout onderdeel van een leer- of coachtraject dan kennen begeleider en deelnemer elkaar al. Het contact richt zich dan vooral op het aanscherpen van de vraag die deze dag wordt ingebracht. Is er geen uitgebreid voortraject, dan is er meer aandacht voor de persoonlijke ontmoeting, zodat de deelnemer vertrouwd raakt met de begeleider en vice versa.  

De dag zelf vindt plaats op een inspirerende plek in de natuur in de buurt van Apeldoorn. Een dag waarin iedere deelnemer zelf, onder begeleiding en samen met anderen gaat onderzoeken wat persoonlijk aandacht vraagt, gelet op de actuele uitdagingen en ontwikkelingen.

Deelnemers volgen een programma met veel ruimte voor een ‘eigen reis’ op geleide van de ingebrachte vraag die voorafgaand aan deze dag is verkend en aan het begin van deze dag is aanscherpt. Het persoonlijk onderzoek van de deelnemers wordt gefaciliteerd door twee ervaren & deskundige vrouwen die elkaar in stijl aanvullen met expertise op het vlak van persoonlijke groei, loopbaan- en organisatieontwikkeling. Er wordt gewerkt met creatieve en reflectieve oefeningen en opdrachten, uitwisseling én momenten van stilte. Het einde van de dag staat in het teken van integratie van de inzichten en ervaringen van deze dag in relatie tot jouw vraag.

In de weken na deze dag is er met iedere deelnemer een persoonlijk onderhoud om op de dag en de opbrengst ervan terug te blikken en tegelijkertijd de verbinding te maken naar de dagelijkse (werk)context. Kies je voor aanvullende follow-upsessies dan gaan we dieper in op jouw vraag en mogelijk te nemen stappen.

Nieuwsgierig geworden? Mail dan naar info@vanwillegenconsult.nl. Of vult het contactformulier op deze website in!